Verkoopsvoorwaarden


            BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR AFHALING

Afhaling
Trudo Computer Systems bvba doet haar uiterste best om er voor te zorgen dat alle goederen steeds op voorraad zijn.
Om er echter zeker van te zijn dat de artikelen die u wenst voorradig zijn, kan u ze best reserveren. 
reserveren kan u :
- u doet uw bestelling via de online shop en kiest de optie "afhaling"
- u belt op het nummers 011/68.71.22 en geeft uw bestelling door aan een Trudo Computer Systems bvbv medewerker.
klanten zijn echter ook vrij om zonder voorafgaande reservatie bij Trudo Computer Systems bvba langs te komen, waar wij steeds tot uw dienst zullen zijn.

Bestelling online

Het artikelen wordt besteld als je het betaald heb op
733-0129276-05 of in de winkel.
Wanneer u bestelling klaar is wordt  u op de hoogte gebracht via e-mail
en de artikelen kunnen afgehaalt worden in de winkel
Uw e-mail dient als bewijs van bestelling


Produkten
Bij de aangeboden produkten staat er een korte beschrijving. Dit kan een korte regel zijn, maar ook meer gedetailleerde informatie. Indien deze informatie niet voldoende is voor de potentiële koper, kan hij steeds meer inlichtingen vragen via telefoon (011/687122), email (tcs@tcsbvba.be), of op de website van de desbetreffende fabrikant alvorens tot aankoop over te gaan.

Prijzen
De totaalprijs van de bestelling op de bestelbon zal van toepassing zijn. De prijzen zijn vermeld in Euro. Telkens inclusief BTW. 


Wijzigingen
Alle prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen door koersschommelingen en/of marktfluctuaties. TCSBVBA verbindt zich naar de koper tot het meedelen van elke wijziging aan een bestelling.

GARANTIEVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN
Wettelijke waarborg voor consumenten
Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar behalve voor refurbished artikelen, waarop maar 1 jaar garantie geldt. 

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: 
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...); 
- de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen; 
- defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen; 
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant; 
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat 

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld. 

c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van TCSBVBA. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door TCSBVBA aangewezen derde, vervalt de garantie. 

d) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen. 

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.